Články‎ > ‎

Plavčíci z 1. A úspěšně vpluli do školních vod

přidáno: 4. 9. 2019 3:32, autor: Miroslava Siudová


V pondělí 2. 9. se dostavilo do školy 18 nedočkavých budoucích prvňáčků. Spolu s rodiči si děti našly svou třídu. Jenže  jaké bylo překvapení, když zjistily, že třída 1. A je zavřená a přepásaná páskou a dovnitř, že se nesmí. Vysvětlení bylo jednoduché. Aby mohly děti do třídy vstoupit, musely složit slavnostní Slib prvňáčka a být za něho pasováni. S přečtením slibu nám pomohla žákyně 9.A třídy. Každý žáček předstoupil před paní učitelku a podáním ruky a slovy "Slibuji", stvrdil svůj "prvňáčkovský" slib. Poté byl pasován na školáka a na krk mu byla zavěšena medaile s jeho jménem a značkou, která ho bude provázet po celý školní rok. Tím se stal opravdovým prvňáčkem. Po pasování, teď už právoplatných žáků 1. A třídy - Plavčíků, byla vybrána Verunka Wojtasová, aby přestřihla pásku a Plavčíci mohli "vplout" do své třídy. Každý si našel podle značky své místo v lavici a poprvé se do ní posadil. Po popovídání si s paní učitelkou si děti prohlédly třídu, věci, které měly nachystány na lavici, a měly dokonce čas chvíli si i pohrát s kostičkami.
Naše novopečené žáčky přišel přivítat i pan ředitel a zástupkyně OÚ Návsí. Jejich nejstarší spolužáci, děti 9. A třídy, popřáli  našim nováčkům hodně štětí a úspěchů a předali jim lízátka, aby si děti mohly svůj první školní den osladit.Napsala: Soňa Sikorová
Comments