Erasmus + ad.

Mezinárodní projekty MZŠ Návsí

Prohloubení si znalostí, odbourání komunikačních bariér v cizím jazyce a zdokonalení se v ústním projevu v angličtině bylo a je jedním z hlavních důvodů, proč se naše škola rozhodla pro mezinárodní spolupráci s různými školami EU. Dalšími cíli této spolupráce bylo a je navázání nových kontaktů, seznámení se s kulturou sousedících národů, porovnání tradic a zvyků, čímž se zúčastnění stávají aktivními badateli a tím prohlubují nejen vzájemnou toleranci vůči svým národům, ale také toleranci vůči národům ostatním a jejich kulturám. 

 

V roce 2015 se naší škole podařilo navázat mezinárodní spolupráci se zahraničními školami hned dvakrát, jednou s polským Svinoústím a podruhé v rámci projektu Evropské Unie Erasmus + s Chorvatskem, Slovenskem, Rumunskem, Polskem a Ostravou. 

Svinoústí:

Svinoústí je malebné městečko, které nalezneme v Západopomořanském vojvodství v severním Polsku. Toto městečko leží na 44 ostrovech, z nichž pouze 3 jsou obydlené. Právě na jednom z těchto tří ostrovů sídlí naše partnerská škola Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. 

Výměnné pobyty v Polsku jsou realizovány na podzim, a to v rámci polsko-německé spolupráce mládeže s názvem „Evropa – to jsme my“. U nás pak výměna probíhá v červnu, avšak už bez německých partnerů. Na ty se zase můžeme těšit v září následujícího roku.  

V tomto projektu máme tedy za sebou zatím dva vydařené družební pobyty plné poznávání, nových zkušeností a zážitků a ve spolupráci se Svinoústím hodláme pokračovat i v příštích letech.

Více článků, fotek a video ze zrealizovaných pobytů tady: 

https://sites.google.com/a/zak.zsnavsi.cz/masarykova-zs-navsi/clanek/vymennypobytnavsi-svinousti05-10062016

https://goo.gl/photos/cYxbLyADjkCtBU9Y7

https://www.youtube.com/watch?v=yRw7Om21Mog

Erasmus +:

Tento vzdělávací program Evropské Unie podporuje mezinárodní spolupráci a mobility (výměnné pobyty) žáků a studentů ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. 

Naše škola zapadá do kategorie spolupráce a mobilita žáků, která se zaměřuje na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, na přenos a realizaci inovativních postupů na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni.

Žáci všech zúčastněných zemí daného projektu mají za úkol v průběhu dvou let pracovat na různých výstupech - náš projekt je zaměřen na průzkum kultury naší oblasti, našich tradic, zvyků, jazyka, tradiční kuchyně, hudby, tance a zdejších legend -  a taky se vzájemně v průběhu dvou let navštívit, odbourat jazykovou bariéru, poznat kousek světa a navázat nová přátelství. 

Náš projekt je dvouletý, odstartoval v roce 2015 na podzim, a je třeba podotknout, že to, že se naší škole vůbec podařilo něčeho takového zúčastnit, je opravdu pozoruhodné. Počet schválených projektů nepřesahuje hranici 30%.

Více článků, fotek a video ze zrealizovaných aktivit a mobilit tady: 

https://sites.google.com/a/zak.zsnavsi.cz/nastope---skolni-tv-mssn/ze-skoly/erasmus

https://sites.google.com/a/zak.zsnavsi.cz/masarykova-zs-navsi/clanek/chorvatskoerasmus2017

https://sites.google.com/a/zak.zsnavsi.cz/masarykova-zs-navsi/clanek/erasmusvhumennemnaslovensku

https://sites.google.com/a/zak.zsnavsi.cz/masarykova-zs-navsi/clanek/boleslawiec-erasmus

https://sites.google.com/a/zak.zsnavsi.cz/masarykova-zs-navsi/clanek/erasmustyden

https://sites.google.com/a/zak.zsnavsi.cz/masarykova-zs-navsi/clanek/rumunskoerasmus2016


napsala: Krystyna Nogová
Comments