O škole‎ > ‎

Základní informace

 Stopa
Základní informace o Masarykově ZŠ Návsí k začátku školního roku 2019/2020:

Počet žáků na škole: 402

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:

Vedení školy:
ředitel školy:Mgr. Vladimír Šnajdr
zástupce ředitele:RNDr. Vladimíra Padyšáková
výchovná poradkyně: Mgr. Simona Solowská

kontakt: zsnavsi@seznam.cz


Třídní učitelé: 1. stupeň

 
 Mgr.Soňa Sikorová 1. A 1. st.
 Mgr.Pavlína Byrtusová 1. B 1. st.
 Mgr. Marcela Mrvečková 2. A 1. st.
 Mgr. Marie Pavlíková 2. B 1. st.
 Mgr. Erika Martynková 3. A 1. st.           
 Mgr. Marta Černá 3. B 1. st.
 Mgr. Lydie Bojková 4. A 1. st. 
 Mgr. Ivana Levinská 4. B 1. st.
 Mgr. Eva Chylová 5. A 1. st.,A,Hv
 Mgr. Miroslava Siudová 5. B 1. st. 


Třídní učitelé: 2. stupeň

 Mgr. Eva Škulcová 6. A Př,Ch,Rv
 Mgr. Michal Honus 6. B Z,Tv
 Mgr. Petra Pyszková 7. A M,Vv
 Mgr. Renata Štíhlová 7. B F,Ch,Pč
 Mgr. Martin Sikora 8. A M,Tv
 Mgr. Petr Majetný 8. B D,Ov,Tv
 Mgr. Tereza Popyková 9. A Č,Ov
 Mgr. Markéta Poloková 9. B A,Vv


Netřídní učitelé:

 Mgr. Pavel Stopa 1. st., Inf
 Mgr. Kateřina Bloudková M, Č
 Ing. Zuzana Adámková A 
 Mgr. Jelizaveta Dlhopolčková R, Vv


Asistent pedagoga:  Simona Szurmanová
                                   Kateřina Dragonová
                                   Monika Szotkovská
                                   Martina Martynková
                                   
                                   

Vychovatelky ŠD:

Jana Muchová
Lucie Byrtusová
Mgr. Jana Szkanderová
Barbora Dragonová
Michaela Suchoňová

Školní psycholog: Mgr. Alice Mizia 

Výuka náboženství:

Mgr. Agáta Doležalová
Ivona Szkanderová
Hana Martýnková

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:

 správní zaměstnanci Ing. Jiřina Olšanská účetní
  Jana Suzsková sekretářka
  Jana Byrtusová školnice
  Anna Szlibnerová uklízečka
  Irena Kubíková uklízečka
  Jiřina Walková uklízečka
  Jaroslava Pyszková uklízečka
 školní jídelna Bronislava Labajová vedoucí školní jídelny
  Věrka Bocková kuchařka
  Anna Bojková kuchařka
  Jana Geršlová kuchařka
  Monika Wrabelová kuchařka                    
  Pavlína Jaszowská kuchařka
 údržba Roman Bocek údržbář
  Bronislav Bocek údržbář
Comments