Školní postřehy 1

MAGICKÁ STOTISÍCOVKA (ŠKOLNÍ POSTŘEHY č. 1.)

V týdnu od 14. ledna 2013 návštěvnost našich školních stránek dosáhla magického čísla 100 000, což je učitě úctyhodný počet. Školní stránky v nynější podobě s určitými úpravami se začaly provozovat na konci roku 2007 (přesně 13.10. 2007) pod názvem WEB ŠKOLY MZŠ NÁVSÍ. Již však před tímto datem registrujeme první pokusy tvoření školních stránek.

Za počátek lze považovat březen 2006, kdy jako první informace byly uveřejněny výsledky sportovní soutěže „Jablunkovská laťka“ týkající se úspěšné reprezentace školy ve skoku vysokém. Stránky byly tvořeny v rámci povinně volitelného předmětu Informatika, kdy pod vedením p. uč. Vladímíry Demkové (zástupkyně školy) žáci měli na starost psaní článků, doplňování informací k jednotlivým odkazům. S podobou a obsahem prvních školních stránek se lze seznámit na současných stránkách školy v odkazu www historie nebo přímo zde na tétot adrese: http://zsnavsi.euweb.cz/.

Současnou podobu stránek má na starosti p. uč. Pavel Stopa. Stránky jsou rozděleny do mnoha pododdílů a mezi nejčastější přispěvovatele patří pedagogové naší školy. Uveřejnění článku předchází editace, u které tráví svůj čas naše p. uč. Alexandra Sabatová a Miroslava Siudová. Co se obsahu textů a fotografií týče, za to jsou zodpovědni sami pisatelé. Stránky jsou doplňovány průběžně, podle aktuálního dění na škole a jsou rovněž zdrojem pro vytváření školního časopisu nebo vysílání školní TV NaStopě, jejíž příspěvky lze zde rovněž dohledat.

A nyní trocha zajímavé statistiky. Návštěvnost stránek se pohybuje v průměru kolem 20 000 za rok. Přičemž největší sledovanost bylo možné zaregistrovat v roce 2009 něco málo přes 24 000 návštěv. Za uplynulých 5 let jsou naše stránky nejčastěji navštěvovány v měsíci dubnu (11 516) a nejméně v červenci (pouze 2262). Nejvyšší měsíční sledovanost byla zaznamenána v květnu 2009 v podobě 3239 návštěv a nejvyšší denní návštěvností se může pochlubit den 7. 5. 2009 s počtem 280. Nejmenší měsíční sledovanost je datována na srpen 2008 (528), kdy 14. 8. téhož roku byly zaevidovány jen 4 sledovanosti stránek. Nejčastěji jsou stránky otevírány 1. dubna. Zatím největší sledovanosti (4622) dosáhl článek p. uč. Pavlíny Byrtusové „Splývavé čtení“ publikovaný 7. 10. 2010. Přebornicí ve veršovaných textech je naše p. uč. Renata Zemanová.

O školních stránkách by bylo možné psát mnohem déle, popisovat je z různých stran a hodnotit z mnoha hledisek. To však už necháme na Vás, čtenářích, a určitě budeme rádi za každý postřeh a příspěvek k tomuto tématu.
Comments