Masarykova základní škola Návsí

Pěkné prázdniny!

Vážení rodiče, milí žáci,

balíčky sešitů pro příští školní rok 2020/21 máte připravené v prodejně papírnictví p. Kaletové v Návsí naproti škole. Přehled, co balíček obsahuje najdete ZDE

Závěrečný dotazník k distanční výuce pro rodiče i žáky

Odpovědi žáků.

Odpovědi rodičů.

Žáci pátých až devátých tříd se musí pro zobrazení složek s úkoly přihlásit ke školnímu účtu - jmeno.prijmeni@zak.zsnavsi.cz

(aktualizováno o hodnocení v 1. - 4. ročníku)

Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou 8. června 2020 (pro žáky 9. ročníku) a 9. června 2020 (pro žáky 5. ročníku).

Důležité informace o přijímacích zkouškách na střední školy pro školní rok 2019/2020

Platný e-mail školy je pouze: mzsnavsi@seznam.cz

9. ročník - konzultace k PZ v pondělí 11. 5. v 7:50 hod:

1) Čestní prohlášení: ZDE

2) Přihláška ke konzultacím: ZDE PRAVIDLA KONZULTACÍ ZDE, ČTĚTE!!!

Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Na základě sdělení MŠMT (viz opatření k zápisům do ZŠ) zapisujte prosím své děti na webu školy ZDE, případně napište e-mail. Účast dětí na zápisu v dubnu se ruší. Případné náhradní setkání bude avizováno na webu školy.

Masarykova ZŠ Návsí - škola zřízená obcí, nebo svazkem obcí s dostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí (nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy)

Důležité informace k exkurzi do Londýna 2020 tady.

Vážení rodiče,

prosíme o komunikaci se školou výhradně prostřednictvím telefonu číslo 558 357 936 nebo e-mailu: skola@zsnavsi.cz. V případě nutnosti jsou úřední hodiny stanoveny na pondělí a středu od 8.00 - 10.00.

Ošetřovné

„Ošetřovné bude platit po celou dobu mimořádného opatření a po celou dobu uzavření škol a školek a bude platit i zpětně. Ti, kdo si již požádali, tak nebudou muset vyplňovat novou Žádost. Nově je program rozšířený i na děti do jejich třináctých narozenin. Ošetřovné lze vyřídit i elektronicky. Na e-mailovou adresu skola@zsnavsi.cz zaslat žádost, uvést jméno dítěte, třídu a e-mailovou adresu, na kterou potvrzení zaslat.

V případě potřeby volejte 558 357 936. Žádost si můžete vyzvednout i osobně na sekretariátu školy.

Rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče, zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova

Žáci, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku z domova, mohou využít informace, dokumenty a desítky testů, které jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání : www.cermat.cz

Web obsahuje všechny potřebné informace o organizaci zkoušky, požadavcích na vědomosti a dovednosti žáků a zejména desítky ilustračních testů a testů z předchozích let konání jednotné přijímací zkoušky, a to jak pro žáky hlásící se na čtyřleté obory a obory nástavbového studia, tak na víceletá gymnázia.

Žáci a rodiče se mohou v případě potřeby kdykoliv obrátit na školní psycholožku Alici Mizia. tel. 608 960 646, případně email: alice.mizia@seznam.cz

Důležité sdělení ředitele školy!

Vážení rodiče, milí žáci,

z rozhodnutí Vlády ČR se zakazují od 10. 3. 2020 od 18.00 hod všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň Vláda ČR uzavřela i všechny základní školy. Dle vyjádření ministra zdravotnictví na tiskové konferenci 10. 3. nařízení potrvá nejméně 14 dní. Tzn., že od 11. 3. 2020 je provoz základní školy a školní družiny přerušen. Rovněž se ruší do odvolání všechny školní akce pořádané školou a ŠD, a ruší se i pronájmy veškerých prostor školy a ŠD (jedná se hlavně o tělocvičnu a hřiště). Náhradní provoz škol a školských zařízení se po dobu epidemie neposkytuje. Prosím, sledujte informační zprávy na webových stránkách naší školy, jejichž prostřednictvím vám budeme předávat důležité informace.

Děkuji za součinnost. Vladimír Šnajdr, ředitel školy

BŘEZEN V 1.B

Mgr. Pavlína Byrtusová, 31. 3. 2020

BŘEZEN je měsíc jiný pro žáčky i nás učitele… Učili jsme se ve škole a nyní i doma. Jsem pyšná na všechny žáčky, kteří doma pilně trénují a obdivuji všechny rodiče, kteří jim dělají „trenéry“. Věřím, že kromě učení prožíváte společné chvíle v lásce, radosti i legraci a náležitě si je užíváte. Protože: Všechno jednou skončí, i tato nepříjemná situace a opět naskočíme do „běžného“ životního rytmu. Už se moc těším.

Opatrujte se. FOTO


U utěrky 3.B

Mgr. Marta Černá, 13.3.2020

Děkujeme manželům Krkoškovým za opětovně krásně strávené dopoledne. Foto zde:


Poctivost a desítka v 1.B

Mgr. Pavlína Byrtusová, 3.3. 2020

Nový měsíc jsme zahájili novou výzvou. S etikou jsme se již seznámili a nyní se učíme chápat a poznávat důležité životní hodnoty. POCTIVOST, pravdomluvnost, následky lží a podvodů….


I v matematice jsme začali s „novým“ číslem – desítkou. Její hodnotu si děti hned vyzkoušely při nákupu. A nakoupit si v dané ceně nebylo až tak jednoduché. Žáčci vše zvládli a se svým nákupem byli spokojeni. Důkaz ZDE.


Recitační soutěž na 1.stupni

Mgr. Miroslava Siudová, 21. 2. 2020

V pátek 7. 2. proběhlo na 1. stupni školní kolo Recitační soutěže. Více než 40 dětí přednášelo své básně a šlo jim to velmi hezky. Porota složená z vyučujících pak měla nelehký úkol - vybrat nejlepší recitátory. A kdo se jimi stali ?


V kategorii 1. tříd: 1. místo - Adélka Heczková z 1.B , 2. místo - Tomáš Bocek z 1.B, 3. místo - Kristian Byrtus z 1.A

V kategorii 2.a 3. tříd: 1. místo - Karolínka Hamroziová ze 3.A, 2. místo - Hanka Babáčková ze 2.A, 3. místo - Daniel Chytka ze 3.A

V kategorii 4. a 5. tříd: 1. místo - Matyáš Martynek ze 4.B, 2. místo - Markétka Sikorová ze 4.A, 3. místo - Klárka Heczková ze 4.B

Tyto děti postoupily do okrskového kola, které se konalo 19. 2. v DDM v Jablunkově.

V tamní konkurenci recitátorů z okolních škol naše děti neobsadily stupně vítězů, přesto jim patří velký dík za reprezentaci třídy i školy a za velmi hezký přednes básní.

ÚNOR V 1.B

Mgr. Pavlína Byrtusová, 21. 2. 2020

První měsíc druhého pololetí je téměř u konce. Teď nám totiž začaly jarní prázdniny a do škol se vrátíme až v březnu. J Písmena Š, Ž, Č, Ř nám nejen obohatila naše čtenářské dovednosti, ale pořádně „procvičila“ i jazýček a výslovnost žáčků. Výuku nových písmen jsme si opravdu užili a těšíme se na další. Tento měsíc byl i ve znamení zdravých svačinek – jako prevence nachlazení

a také kultury – to jsme zhlédli divadelní představení Bajaja a také skvělého umístění recitátorů – Adélky a Tomáška B. Poslední únorový den ve škole pokračoval karnevalovým rejem a jelikož ne každý se zúčastnil školního karnevalu, škrabošky jsme si vyrobili. J To a mnohem více uvidíte ZDE.

Karnevalový rej na 1. st.

Mgr. Pavlína Byrtusová, 21. 2. 2020

Dostaveníčko masek proběhlo poslední čtvrtek před jarními prázdninami v tělocvičně školy. Princezny, baletky, čarodějnice, spidermani, vojáci a spousta dalších kostýmů se předvedla v celé své kráse před rodiči, učiteli i žáky 2. stupně, kteří na této akci pomáhali. Soutěže, tanec, bufet i odměny čekaly na všechny děti. A pokud jste neměli možnost rej masek vidět, pak koukněte ZDE.

2. společná odměna 1.B

Mgr. Pavlína Byrtusová, 17. 2. 2020

Druhá společná cesta žáčků 1.B je u cíle a čekala nás odměna. Původní „cena“ byla slíbená venku – „koulovačka“, ale počasí nám nepřeje, proto jsme spojili zážitek s novým písmenem Č.

Co to znamená? Čokoláda, čínské nudle, čínské hůlky, čínský drak….a využili jsme i dnešní den Valentýnský, jenž jsme spojili s láskou k rodině, kamarádům, zvířátkům…. Poslední zážitkovou odměnou bylo malování a psaní v mouce…Myslím, že žáčci byli spokojení, což můžete sami vidět zde: FOTO.

Recitační soutěž

Mgr. Simona Solowská, 5. 2. 2020

Dne 29. ledna 2020 se konalo školní kolo recitační soutěže pro žáky 2. stupně.

Své recitátorské umění předvedlo 27 žáků 6. - 9. tříd.

Porota složená z vyučujících českého jazyka rozhodla o tom, kdo se umístil na 1. - 3. místě.


Vítězové školního kola jsou:

3. kategorie (6. - 7. ročník):

Simona Kawuloková (7. A) - 1. místo

Karolína Kufová (6. B) - 2. místo

Štěpán Kozubík (6. B), Lucie Šimková (7. A) - 3. místo

4. kategorie (8. - 9. ročník):

Dominik Sikora (8. A) - 1. místo

Michaela Hamroziová (8. A) - 2. místo

Nela Husárová (8. A), Karolína Pyszková (9. B) - 3. místo

Všem recitátorům děkujeme a vítězům gratulujeme!

FOTO