Masarykova základní škola Návsí


Aktuality školní kuchyně: 

Aktuality kuchyně

Aktuality školy: 

Aktuálně - web školy

Fond malých projektů

Společně poznáváme a chráníme přírodní, kulturní a duchovní bohatství našich předků

Ing. Lucie Sikorová, 14. 6. 2022

Naše škola byla oslovena Základní a mateřskou školou Krušetnica z Oravského kraje ke spolupráci v mikroprojektu s názvem „Společně poznáváme a chráníme přírodní, kulturní a duchovní bohatství našich předků“. 

Tento mikroprojekt je zaměřený na poznávání a ochranu přírodního, kulturního a duchovního bohatství dvou krajů, Moravskoslezského a Oravského. Spolupráce obou partnerských škol by měla přispět k vzájemné výměně nápadů a zkušeností se vzděláváním a uplatňováním environmentální výchovy ve vyučování. Oravský a Moravskoslezský kraj jsou krásné oblasti, které se vyjímají rozmanitou faunou a flórou, pestrým kulturním a duchovním bohatstvím a je naší povinností zachovat tyto hodnoty pro další generace a zároveň zvyšovat povědomí o obou krajích prostřednictvím zahraniční spolupráce. Společným cílem je vybudovat vzdělávací a oddychové zóny v areálu základní školy v Krušetnici. Tato spolupráce bude prospěšná pro obě obce, jejím vyústěním budou společně strávené chvíle jak v našem kraji, tak také v kraji oravském.

Do projektu budou zapojeny obě strany. Vypracuje se celková strategie projektu, od společných aktivit, návštěv, on-line přednášek až po vybudování environmentální učebny v ZŠ Krušetnica a závěrečného programu pro naše žáky. Realizací projektu vzniknou následné výstupy: návštěva partnerské školy v Návsí, společné seznámení žáků, výměna zkušeností a aktivity zaměřené na přírodní, kulturní a duchovní dědictví jednotlivých krajů. Dalším výstupem bude vybudování externí environmentální třídy složené z edukačních a oddychových zón u základní školy v Krušetnici, návštěva našich žáků v Krušetnici spojená se vzdělávacími a zábavnými aktivitami (program s přednáškami a besedou ve školní zahradě ZŠ Krušetnica), návštěva Muzea kávy v Krušetnici s ochutnávkou zdravé kávy, turistická prohlídka zajímavostí v obci: vyhlídka s křížovou cestou, poznávací chodník. Vzájemné návštěvy budou spojeny s obědem, občerstvením a pitným režimem. V poslední etapě projektu každý účastník obdrží tašku s upomínkovými předměty s logem Interreg V-A SK-CZ, EU a ŽSK. Každý účastník zároveň získá společně navrhnutou brožuru s informacemi o obou obcích a školách, které si školy vzájemně připraví a zpracují. Z projektu vznikne také další výstup – edukační brožura spojená s pracemi žáků obou partnerských škol. 

Poznáváme Beskydy

Mgr. Soňa Sikorová, 19.9. 2022

 V tomto školním roce je naše třída bohatší nejen o 2 nové spolužačky, ale dočasně také o praktikantku Nikol. Je studentkou Pdf OU a budoucí paní učitelkou. V rámci své sedmitýdenní praxe nejen učí, ale připravila pro třídu i zajímavý projekt nazvaný Poznáváme Beskydy. Jeho součástí byla turistická vycházka spojená s plněním úkolů. Cílem putování byla Filipka. Děti si den opravdu užily. Počasí krásně vyšlo a program jim zpestřilo hledání hřibů, ve kterém byli někteří opravdu hodně úspěšní. Byl to prostě  den na jedničku.

Foto:

4.B a pravěk v knihovně

Mgr. Pavlína Byrtusová, 13.9. 2022

Letos se žáci čtvrtého ročníku seznamují s historií v novém předmětu - vlastivědě. Pravěk je velmi zajímavé téma a informace z vlastivědy nám rozšířila i paní knihovnice Halina - tentokrát z jablunkovské knihovny. Seznámili jsme se s knihami o pravěku (Eduard Štorch, ..) i  s ilustracemi Zdeňka Buriana. Do myšlení pravěkých lidí se děti přenesly i plněním úkolů ve skupinkách. Informace i zábava "v jednom". Zakončení bylo sladké - děti si už splnily první společný úkol "dobrých skutků" a odměnu si vybrali v cukrárně. :-)  FOTO 

 3. místo dívek ve vybíjené

Mgr. Soňa Sikorová, 27.6. 2022

 Ve čtvrtek 23. 6. se sešla děvčata 4. - 5. tříd  okolních škol na přátelském turnaji ve vybíjené, organizovaném  jablunkovskou ZŠ. Naše děvčata obsadila 3. místo.

Blahopřejeme. 

Foto ZDE:

Den dětí ve školní družině

Bc. Barbora Dragonová, 7. 6. 2022

Děti naší školní družiny si ve dvou odpolednech užily oslavu jejich svátku. Pro děti byl připraven bohatý program plný netradičních soutěží a her. Jeden den jsme završili zmrzlinou a druhý den si děti užily odpoledne s hasiči.  Tímto bychom rádi poděkovali firmě Kolesa a SDH Návsí, kteří dětem připravili nezapomenutelný zážitek s pěnou a osvěžením. 

Více fotografií ZDE


ŠKOLNÍ VÝLET 2.B a 3.A

Mgr. M. Siudová, Mgr. S. Sikorová, p. S. Pietrová 

                             6. 6. 2022

   V pátek 3.6. se vydaly třídy 2.B a 3.A na svůj školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Po hodinové cestě autobusem jsme přijeli do areálu Camping Rožnov, kde na nás čekali animátoři. Vzápětí proběhl zábavný program, sportovní soutěže a také cesta pohádkovým lesem. Děti se zúčastnily různých soutěží o sladké odměny, zaskákaly si na trampolínách a také našly v pohádkovém lese poklad. Po obědě jsme se vydali do Valašského muzea v přírodě – zde jsme se seznámili s řemesly a s životem našich předků v dávných dobách. Zkusili jsme si i výuku ve staré škole. Navštívili jsme kovárnu, větrný mlýn, dům s kouzelným dědečkem a prohlédli jsme si i zvířata v Matochově usedlosti. Nakonec jsme si koupili suvenýry a vydali jsme se k domovu plni zážitků a dojmů z celodenního výletu. Foto je TADY .

Náveská olympiáda 

Mgr. Pavlína Byrtusová, 1. 6. 2022

VŠECHNO NEJLEPŠÍ VŠEM DĚTEM!

Snad si dnešní den děti 1. stupně opravdu užily, i když ranní počasí nevypadalo moc přívětivě. Proto jsme začali plnit sportovní disciplíny v tělocvičně a postupně jsme přecházeli i do venkovních prostorů. Vyhlášení všech šesti disciplín už probíhalo pod dohledem sluníčka. A v jakých disciplínách se sportovalo? ČLUNKOVÝ BĚH, SPRINT, HOD DO DÁLKY, SKOK DO DÁLKY, STŘELBA NA KOŠ A PŘESKOKY PŘES ŠVIHADLO. Diplomy a medaile se rozdávaly za každou disciplínu a za každý ročník. Pohár si pak odnesli ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ. Zde jsou:

za 1. třídu: NATÁLKA FOJCIKOVÁ  a MATĚJ KŘOK,

za 2. třídu: DANIELKA BERENIKOVÁ  a MATĚJ KONDERLA,

za 3. třídu: AMÁLKA JANCZ  a ONDŘEJ MITRENGA,

za 4. třídu: NATÁLKA LAVICKÁ a ŠIMON LOŠONKSÝ,

za 5. třídu: KÁJA HAMROZIOVÁ  a VAŠEK KOZIELEK.

Všem zúčastněným blahopřejeme a všem pomocníkům děkujeme.

SPORTU ZDAR! FOTO

Květen ve 3.B

Mgr. Pavlína Byrtusová, 1. 6. 2022

Květen nám „přinesl“ další milou osobu. Studentku stření pedagogické školy – Káju- která s námi strávila dva týdny a já i děti jsme si ji velmi oblíbili. Byla u toho, když jsme šli do Jablunkova podpořit našeho „hasiče“ Tomíka na Den Země, tvořili člověka v životní velikosti, vyráběli „boty“ , hráli divadlo, vyráběli přáníčko pro maminky,  trénovali na radovánky. Školní výlet do Dinoparku jsme si zase užili s žáčky 2.A třídy – a bylo opravdu úžasně. Foto KVĚTEN a VÝLET je možno zhlédnout ZDE a ZDE.

Noc s Andersenem 2022

Bc. Barbora Dragonová, 30. 5. 2022

V pátek 20. 5. 2022 se konala tradiční družinová akce Noc s Andersenem, které se letos zúčastnilo 100 dětí. 

Od 16:00 hodin probíhaly aktivity, které si děti dopředu samy zvolily. Na výběr byly: 90 minut rekordů, kuchtík, fotbal, ping pong, mažoretky, florbal, náramky přátelství, tanečky, robotika, hokusy pokusy a dílničky. 


Po skončení aktivit, děti v areálu u kostela, čekalo překvapení v podobě kouzelníka Rena, který dětem připravil hodinu plnou legrace a kouzel, které si mohly i samy vyzkoušet. Následovalo opékání párků a krátká diskotéka. Večerní program byl rozdělen podle věku. První až třetí třída zůstala v areálu, kde program završilo letní kino s pohádkou Myši patří do nebe. Holky ze čtvrté a páté třídy navštívily místní grafickou dílnu Uutěrky, kde si vyzkoušely tisk na plátěnou tašku, kterou si poté odnesly domů. Kluci si večer zasoutěžili na bowlingu v Bocanovicích. Noc s Andersenem byla završena pohádkou na dobrou noc.

Rádi bychom poděkovaly všem, kteří se podíleli na tvorbě programu, aktivitách a přípravě bohatého rautu pro děti. Těšíme se na další ročník. 


Článek a fotografie naleznete: ZDE

Projekt ke Dni Země - 22. 4. 2022

RNDr. Vladimíra Demková , 25. 4. 2022

Projekt probíhá každoročně v dubnu u příležitosti Dne Země. Je určen pro 1. – 9. ročníky.

Projekt je zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, nutnost její ochrany  a dotýká se některých závažných ekologických problémů (problém odpadů, hospodaření s energiemi) a způsobů jejich řešení.

Projekt podporuje v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Žáci se učí spolupracovat v týmech, řešit problémy, diskutovat, tvořit, učí se stanovit si posloupnost a logickou provázanost svých činností, učí se hodnotit práci vlastní i práci spolužáků.

Program:


Výstupy: 

Projekt byl zakončen zhodnocením žákovských prací v dílnách, výstavkou ve společných prostorách školy, na školní zahradě a na webových stránkách školy. Byl hodnocen žáky velmi kladně a vyučujícími jako velmi zdařilý.

Fotogalerii si můžete prohlédnout: ZDE a ZDE, Morany

Výsledky dotazníkového šetření tříd:


Okresní kolo vybíjené

Mgr. Soňa Sikorová, 17.5. 2022

 V pátek 13. 5. se 12 chlapců naší školy účastnilo okresního kola vybíjené ve Frýdku - Místku. Na turnaji se sešlo 6 vítězných družstev okrskových kol. 

Hrálo se systémem každý s každým, dvakrát 7 minut. V případě remízy po základní hrací době se prodlužovalo o 3, 5 minuty. Kluci byli šikovní, do každého zápasu šli naplno a s velkou bojovností. Nedali soupeřům nic zadarmo. Po mnohdy urputných bojích obsadili hezké 4. místo. O toto umístění se zasloužili: Jan Szolony, Tomáš Kufa (obrovská opora týmu), Adam Peřina (4. A), Adam Bulawa, Daniel Grünwald, Štěpán Kurek (zapojil se do hry i přes zranění), Tomáš Schöber (5. A), Radek Žižka, David Geršl, Filip Macúch, Václav Kozielek, Jiří Ciompa (5. B) . Všem hráčům patří velký dík. 😀 Foto ZDE:


Májový šachový turnaj

Mgr. Lydie Bojková, 17.5. 2022

 V pátek se v naší škole uskutečnil tradiční Májový šachový turnaj s účastí 40 šachistů z MZŠ Návsí, ZŠ Mostů u Jablunkova a ZŠ Písek. Hráči hráli v pěti kategoriích a během turnaje každý odehrál sedm  patnácti minutových zápasů.

  I po dvouleté pauze se  našim šachistům dařilo. V kategorii prvňáčků se vedlo nejlépe Matěji Pyszkovi z 1.A a vybojoval si 3.  místo. V kategorii 2. a 3. tříd se umístil na 2.místě a stříbrné pozici David Kolouch z 3.A. V kategorii 4. a 5. tříd zlatou medaili a 1.místo vybojoval Adam Bulawa z 5.A . A jak se vedlo kategorii 6.-9. tříd? Zlato sice naši šachisté nezískali, ale stříbrné 2. místoMarek Hermann ze 7.A a bronzové 3. místo Petr Kurek, také ze 7.A

Děkujeme SRPŠ při MZŠ Návsí a Obecnímu úřadu za finanční příspěvky, tím pádem za krásné diplomy, poháry, medaile a malé občerstvení. Všem medailovým  šachistům  gratulujeme!     FOTO ZDE:

Duben ve 3.B

Mgr. Pavlína Byrtusová, 30.4. 2022

 Aprílový měsíc byl zpestřen Velikonocemi, Dnem Země, třídními schůzkami i výrobou čarodějnic. Ty jsme měli původně v plánu i „spálit“, ale dětem se tak povedly, že jsme si je raději ve třídě pověsili. FOTO


1. místo v okrskovém kolo vybíjené 4. - 5. tříd 

Mgr. Soňa Sikorová, 27.4. 2022

 V úterý 26. 4. 2022 se vydalo 12 nadšených vybíjenkářů naší školy na turnaj, který pořádala ZŠ Jablunkov.  Kluci byli správně nažhaveni a na zápasy se moc těšili. Není divu, turnaj se konal po dlouhé dvouleté přestávce. Zúčastnilo se ho 5 družstev z okolních škol.  Hrálo se systémem každý s každým. Našim borcům se podařilo po urputných bojích vyhrát všechny zápasy a po zásluze obsadili 1. místo. 👍 

Odměnou je jim nejen putovní pohár a diplom, ale i postup do okresního kola.

O skvělý úspěch se zasloužili: Jan Szolony, Matyáš Jadrný, Tomáš Kufa      (4. A), Adam Bulawa, Tomáš Schöber, Štěpán Kurek, Daniel Grünwald (5. A), Radek Žižka, Václav Kozielek, Filip Macúch, Jiří Ciompa a David Geršl (5. B)

Všem hráčům patří velké gratulace. 😀 Foto:

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Mgr. Pavlína Byrtusová, 18. 4. 2022

 Ve čtvrtek 7. 4. 2022 proběhly na naší Náveské škole Zápisy do 1. třídy. Jelikož naše škola je plná šikovných a pracovitých „mravenců“, byly děti přivítány mravenčím týmem učitelů i mravenčích pomocníků z vyšších tříd. 

A jaké úkoly budoucí prvňáčci v našem mraveništi plnili?

Úkoly byly rozmanité – od poznávání písmen, čísel, rostlin a zvířat až po vypravování, kreslení, stříhání, skládání i plnění pohybových dovedností. Po celou dobu si předškoláci sbírali své odměny – razítka a v cíli je čekala odměna ve formě plné tašky překvapení. PS: „Budoucí prvňáčci, byli jste úžasní, už se na vás moc těšíme. „ FOTO zde. Nebo tady.

Březen ve 3.B

Mgr. Pavlína Byrtusová, 3. 4. 2022

 Březen nám všem ozvláštnil nejen příchod jara, ale především naše nová spolužačka Juliia. Děti se na novou kamarádku z Ukrajiny těšily už dlouho – dokonce začaly trénovat ukrajinskou azbuku.  I pak ji pomáhali, nosí ji pomůcky do školy i hračky. Juliia nám zase ukázala, jak umí hezky malovat i hrát na klávesy. I nácvik na radovánky se stal oblíbeným tréninkem všech dětí. To a mnohem více uvidíte ZDE. 

Školní kolo recitační soutěže - 2. stupeň

V úterý 22. března 2022 proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 32 žáků 6. – 9. ročníku. Výkony recitátorů hodnotily učitelky českého jazyka, v porotě zasedly paní Tesarčíková, paní Popyková a paní Solowská.

 

Výsledky soutěžního odpoledne jsou následující:

kategorie 6. a 7. tříd: 1. místo - Matyáš Martynek, 2. místo – Nina Stonavská, 3. místo – Kristýna Křápová

kategorie 8. a 9. tříd: 1. místo – Simona Kawuloková, 2. místo – Tomáš Majetný, 3. místo – Sabina Rathouská

 

Ocenění žáci obdrželi diplom a věcné odměny, ostatní recitátoři alespoň malou sladkou pozornost.

Děkujeme všem recitátorům za účast a pěkný kulturní zážitek. 

Mgr. Simona Solowská, 25. 3. 2022

Školní kolo v recitaci na 1. stupni

Mgr. Miroslava Siudová, 8. 3. 2022

  Dne  8. 3. se nejlepšími recitátory školního kola RECITAČNÍ SOUTĚŽE na 1. stupni stali tito žáci:

 KATEGORIE 1. TŘÍD :       1. místo  - Vojtěch Marekwica z 1. A,        2. místo - Eliška Sabelová z 1. A,         3. místo - Ema Ruszová z 1. B 

 KATEGORIE 2. a 3. TŘÍD:  1. místo Adélka Heczková z 3. B,     2. místo - Deniska Vavřačová z 2. A,   3. místo - Honzík Martynek z 3. A

KATEGORIE 4. a 5. TŘÍD:  1. místo - Daniel Chytka z 5. A,     2. místo - Eliška Martynková ze 4. B,   3. místo - Marie Foksová z 5. B

Vítězům gratulujeme a  všem zúčastněným děkujeme za pěknou recitaci. Foto ZDE :

ÚNOR VE 3.B


Mgr. Pavlína Byrtusová, 1.3. 2022

Den bez učebnic – to byla novinka měsíce února. Děti si přinesly pouze svou knihu. A jelikož únor byl ve znamení ENCYKLOPEDIÍ –mnozí si přinesli svou encyklopedii a předali nám zajímavé informace. Čtení pokračovalo i v knihovně v Návsí- tam si žáčci vybírali, pročítali nové knihy, časopisy a mnozí si knihu i zapůjčili domů. Pro děti bylo zážitkem i 3D kino – s brýlemi na očích sledovali pravěké dinosaury a jejich život i …zánik. Příprava na jaro také probíhala. Jak? Ve VV a PČ..vše uvidíte ZDE.


Karnevalový lednový závěr 3.B


Mgr. Pavlína Byrtusová, 31.1. 2022

Hurá, zvládli jsme první polovinu třetí třídy – a myslím, že se nám dařilo. Oslava byla KARNEVALOVÁ. Pátrací akce, skupinové práce, soutěže, hry a především předávání Výpisu z vysvědčení – to vše probíhalo v maskách. Zvládli jsme i ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOTĚŽE. Vítěznou šestku tvořili: Adélka, Amálka, Tobi, Nikolka B., Evelínka a Tomík S. Blahopřeji. Třešničkou na dortu byly dárečky Nikolky pro celou třídu – i Pepíka- schválně, zdalipak je odhalíte….Co dalšího probíhalo u třeťáčků v lednu, je možno zhlédnout ZDE.


Prosinec ve 3.B

Mgr. Pavlína Byrtusová, 23.12. 2021

 Děti se neskutečně těšily na Vánoce, nemohly se dočkat…. tu čekací dobu jsme si zkrátili nejen učením, ale i spoustou akcí. Mikulášské a vánoční tvoření, akční návštěva u Hasičů v Jablunkově (děkujeme tatínkovi Tomíka Sadowského za zorganizování), preventivním programem Dobrodružství v online světě, tvořením přáníček v “Utěrkách” a především vánočním i silvestrovském dni, kdy jsme si nejen předávali dárečky, ale i plnili vánoční úkoly i dostali dárky od OÚ - děkujeme. Foto zde.

I my všem přejeme KOUZELNÉ VÁNOCE A POHODOVÝ, VE ZDRAVÍ PROŽITÝ NOVÝ ROK.

Hasiči 3.B u hasičů v Jablunkově 


Mgr. Pavlína Byrtusová, 7.12. 2021

Dnes jsme si vybrali další společnou odměnu. A ta opravdu stála za to. Nejen cesta tam i zpět (do Jablunkova) byla v tomto počasí „akční“, ale především informace u hasičů v Jablunkově byly plné zážitků i akcí. Velký dík patří Davidovi Sadowskému , který celou akci úžasně vedl. Velkou oporou mu byl i náš úspěšný malý hasič Tomík. Ten byl hlavním aktérem soutěží – i jemu děkujeme a blahopřejeme k jeho hasičským úspěchům. Jak se dětem vedlo, uvidíte ZDE.


Listopad ve 3.B


Mgr. Pavlína Byrtusová, 1.12. 2021

Listopad ukončil podzimní počasí a přinesl nám nejen počasí zimní, ale i první Advent. To odstartovalo těšení dětí na Vánoce. Ale o tom až příště. 

Teď můžeme zavzpomínat na úspěšný listopadový měsíc. Díky Klárce, Petříkovi, ale i ostatním dětem jsme se dostali  na přední místo ve sběru lesních plodů pro naše zvířátka, protože  dělat radost druhým, to je super. Skvělé bylo i plavání –i tam jsme dorazili do pomyslného cíle.

 V listopadu jsme slavili narozeniny mnoha spolužáků, ale vzpomínali jsme i na Svatého Martina. Proč pečeme husu? Ted už víme. A víme i umíme toho mnohem víc. J KRÁSNÝ ADVENT. foto
Třeťáčci  doplavali


Mgr. Pavlína Byrtusová, 28.11. 2021

 Letos jsme dokázali odplavat všech desek lekcí (naštěstí). A vím, že děti si to NÁRAMNĚ užívaly. Spokojení byli i instruktoři, kteří děti stále chválili – za jejich snahu, ale i hezké chování. Poslední lekce probíhala v závodním a hodnotícím stylu. Děti soutěžily jednotlivě i skupinově. Absolutními vítězi  byli: Anetka (3.B), Christián(3.A) a Elenka (3.B) – dívky tentokrát vedly.  Diplom ale získal každý. Kromě něj si děti odnesly i spoustu získaných plaveckých dovedností, které se jim budou hodit. FOTO.


 3. B MÁ SVÁ TRIČKA

Mgr. Pavlína Byrtusová, 7.11. 2021

Hurá! Opět jsme naplnili další zkumavku společných aktivit a mohli jsme si vybrat zaslouženou odměnu. Tentokrát zvítězila kreativita. Pavla a Martin z výtvarné dílny UTĚRKY nám umožnili si vyrobit trička (tisk) s návrhem, který si žáci společně domluvili.  Zvítězila oblíbená zvířátka. Každý sám si své zvířátko načrtl, překreslil na fólii a šlo se tisknout. Jak se dětem dařilo, uvidíte ZDE. 

ŘÍJEN VE 3.B

Mgr. Pavlína Byrtusová, 1.11. 2021

ŘÍJEN byl opět pestrým měsícem. Zvládli jsme pouštět draky, trénujeme plavání, děti vyrábějí nejen ve škole, ale i doma, využíváme „domácí“ hudební nástroje, výuku prokládáme chvilkami z jógy i jiných prožitkových her, slavíme…dokonce nám Tobi na své narozeniny upekl dort. Tomík zase dětem přinesl jablka i babiččin strojek na výrobu jablkových spirál, Klárka nás naučila poskládat lištičku…a takto nám obohacují výuku všechny děti. Jsou báječní. Co všechno zvládají, uvidíte ZDE. 

VLASTIVĚDA NÁS BAVÍ !

 Mgr. Marcela Čmielová, 11.10. 2021

V letošním školním roce žákům čtvrtého ročníku přibyl nově předmět vlastivěda. Dějiny naší vlasti je zaujaly natolik, že se rozhodli probádat historii přímo v terénu. Vyrazili na vlastivědnou exkurzi do pravěké a raně středověké památky Slezského Těšínska Archeoparku Chotěbuz – Podobora. 

Opevněné sídlo pravěku později obývané Slovany žáci důkladně prozkoumali – v kovářské dílně si vyzkoušeli náčiní kováře, mletí obilí v žarnovu, konečně měli možnost na vlastní oči vidět rákosové střechy či pohanského bůžka. Ochotný průvodce jim představil strukturu a složení zdí příbytků, keramické nádobí a hrnčířský kruh. Žáci se nenechali pouze informovat, ale výklad průvodce doplňovali svými vlastními, nově získanými vlastivědnými vědomostmi. Chlapce upoutaly středověké zbraně a dívky zase středověká móda. K návštěvě tohoto velmi zajímavého místa využili žáci železniční dopravu, aby tím vyjádřili svůj odpovědný vztah k životnímu prostředí. FOTO


3.B v Ursusu

Mgr. Pavlína Byrtusová, 2. 10. 2021

Žáčci 3.B už v průběhu 1. měsíce zvládli naplnit zkumavku dobrých skutků a odměna je neminula. Jeli jsem se vzdělávat do Lomné (URSUS). 

Tam nás čekalo zážitkové poznávání šelem z našeho okolí. Děti debatovaly, hádaly, prozkoumávaly, stříhaly, lepily, doplňovaly…Důležitou součástí byl i nákup suvenýrů, cesta autobusem (tam), turistický pochod do Bocanovic a cesta vlakem (zpět). Spokojení a plní zážitků jsem se vrátili rovnou na oběd. FOTO 

Zářijový start 3.B

Mgr. Pavlína Byrtusová, 22.6. 2021

Prázdniny utekly jako vždy rychle, ale září také „sprintovalo“. Zahájení 3. ročníku proběhlo v nové třídě, o patro výš, s novu spolužačkou Simonkou, s Pepíkem a s novým názvem. Letos jsme HASIČI. Důvod? 

Hodně žáčků už patří mezi ně, takže jsme se přidali všichni. Nejen že si každý vytvořil svého hasiče i hasičské auto, ale Elenčina maminka nám i hasiče vyrobila přímo ze dřeva. Jsou úžasní. Co dalšího jsme za měsíc zvládli? Zahájení plaveckého výcviku, seznámení s četbou jednotlivých žáků, podzimní kalendárium s ukázkou sokolů …a také naplnění naší společné zkumavky dobrých skutků – planetami. Za to si děti zasloužily výlet – ten se koná už zítra. A protože to je první říjnový den, budeme si o něm psát až za měsíc. Teď koukněte na fotky nejen ze školy, ale i ze společného víkendového trávení dětí s Pepíkem. FOTO 

Ředitelství Masarykovy základní školy Návsí, příspěvkové organizace vyhlašuje dne 27. září 2021 ředitelské volno. Důvodem jsou rekonstrukční práce vodovodního řadu školy. Škola bude uzavřena.

Sledujte aktuality také na stránce školní družiny, které jsou doplňovány každý týden - TADY Letos se žáci čtvrtého ročníku seznamují s historií v novém předmětu - vlastivědě. Pravěk je velmi zajímavé téma a informace z vlastivědy nám rozšířila i paní knihovnice Halina - tentokrát z Jablunkovské knihovny. Seznámili jsme se knihami o pravěku (Eduard Štorch, ..) i ilustracemi Zdeňka Buriana. Do myšlení pravěkých lidí se děti přenesly i plněním úkolů ve skupinkách. Informace i zábava "v jednom". Zakončení bylo sladké - děti si už splnily první společný úkol "dobrých skutků" a odměnu si vybrali v cukrárně. :-)   Foto ZDE