Tradiční akce

Mezi tradiční akce školy patří následující:

1/vzdělávací akce

· Vlastivědné a přírodovědné vycházky na 1. stupni

· Exkurze na 2. stupni

· Pěvecké soutěže

· Recitační soutěže

· Matematické soutěže

· Soutěže v jazycích

· Olympiády

· Dopravní soutěže

· Filmová představení

· Divadelní představení

· Školní výlety

· Projektové dny: Podzim, Zima, Jaro, Léto

2/ sportovní akce

· Plavecký výcvik pro 2. a 3. třídy

· Lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročníky

· Lyžujeme s Malinou pro ŠD

· Turnaje je vybíjené na 1. stupni

· Turnaje ve šplhu, florbale, kopané a volejbale

· Závody v lehké atletice

· Náveská olympiáda

· Sportovní klání mezi učiteli a žáky

3/ "tradiční" akce

· Slavnostní zahájení školního roku, vítání prvňáčků

· Den otevřených dveří pro páťáky ze spádových škol

· Sběr lesních plodů

· Mikuláš

· Vánoční jarmark

· Vánoční besídky

· Školní ples

· Karneval pro 1. stupeň

· Noc s Andersenem

· Den otevřených dveří pro předškoláky

· Zápis do 1. ročníků

· Dětské radovánky

· Divadlo dramatického kroužku

· Rozloučení se školním rokem a 9. ročníky