Základní informace

Základní informace

Základní informace o Masarykově ZŠ Návsí k začátku školního roku 2021/2022:


Počet žáků na škole: 396


PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:


Vedení školy:

ředitel školy:Mgr. Vladimír Šnajdr

zástupce ředitele:RNDr. Vladimíra Padyšáková

výchovná poradkyně: Mgr. Simona Solowská


kontakt: mzsnavsi@seznam.cz


Třídní učitelé: 1. stupeň

  1. A Mgr. Marta Černá

1. B Mgr. Ivana Lewinská

2. A Mgr. Lýdie Bojková

2. B Mgr. Miroslava Siudová

3. A Mgr. Soňa Sikorová

3. B Mgr. Pavlína Byrtusová

4. A Mgr. Marcela Mrvečková

4. B Mgr. Marcela Čmielová

5. A Mgr. Erika Martynková

5. A Mgr. Lucie Zwyrtková - A, Př


Třídní učitelé: 2. stupeň

6. A Mgr. Martin Sikora - M,Tv,Pč,Inf

6. B Mgr. Petr Majetný - D,Ov,Tv,Sv,Rv

7. A Mgr. Tereza Popyková - Č,Ov,Rv

7. B Mgr. Markéta Poloková - A,D

8. A Mgr. Daniela Tesarčíková - Č, Rv,Hv

8. B Mgr. Michal Honus - Z,Tv

9. A Mgr. Petra Pyszková - M,Vv

9. B Mgr. Renata Štíhlová - F,Ch,


Netřídní učitelé:

Mgr. Pavel Stopa - 1. st., Inf

Mgr. Nikol Procházková - A

Mgr. Alena Matuszná - Vv

Jelizaveta Dlhopolčková - R

Mgr. Lucie Sikorová-Př, Hv,Pč


Asistent pedagoga:

Simona Szurmanová

Monika Szotkovská

Martina Martynková

Silvie Pietrová

Michaela Suchoňová


Vychovatelky ŠD:

Kateřina Dragonová

Bc. Lucie Byrtusová

Mgr. Jana Szkanderová

Bc.Barbora Dragonová

Bc.Natálie Gorzolková


Školní psycholog: Mgr. Alice Mizia


Výuka náboženství:


Ivona Szkanderová - evangelické

Hana Martýnková - evangelické


NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:


správní zaměstnanci

Ing. Jiřina Olšanská - účetní

Jana Suzsková - sekretářka

Jana Byrtusová - školnice

Anna Szlibnerová - uklízečka

Irena Kubíková - uklízečka

Lucie Bortlíková - uklízečka

Jaroslava Pyszková - uklízečka


školní jídelna

Bronislava Labajová - vedoucí školní jídelny

Věra Bocková - kuchařka

Anna Bojková - kuchařka

Pavla Sikorová - kuchařka

Monika Wroblová - kuchařka

Pavlína Jaszowská - kuchařka


údržba

Roman Bocek - údržbář

Bronislav Bocek - údržbář