Základní informace

Základní informace

Základní informace o Masarykově ZŠ Návsí k začátku školního roku 2020/2021:


Počet žáků na škole: 400


PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:


Vedení školy:

ředitel školy:Mgr. Vladimír Šnajdr

zástupce ředitele:RNDr. Vladimíra Padyšáková

výchovná poradkyně: Mgr. Simona Solowská


kontakt: mzsnavsi@seznam.cz


Třídní učitelé: 1. stupeň

1. A Mgr. Lýdie Bojková

1. B Mgr. Miroslava Siudová

2. A Mgr. Soňa Sikorová

2. B Mgr. Pavlína Byrtusová

3. A Mgr. Marcela Mrvečková

3. B Mgr. Marcela Čmielová

4. A Mgr. Erika Martynková

4. B Mgr. Marta Černá

5. A Mgr. Pavel Stopa - M, Inf 1. a 2. st. ,Pč

5. B Mgr. Ivana Levinská


Třídní učitelé: 2. stupeň

6. A Mgr. Tereza Popyková - Č,Ov

6. B Mgr. Markéta Poloková - A,D

7. A Mgr. Eva Škulcová - Př,Ch,Rv

7. B Mgr. Michal Honus - Z,Tv

8. A Mgr. Petra Pyszková - M,Vv

8. B Mgr. Renata Štíhlová - F,Ch,Pč

9. A Mgr. Martin Sikora - M,Tv,Pč

9. B Mgr. Petr Majetný - D,Ov,Tv,Sv,Rv


Netřídní učitelé:

Mgr. Lucie Zwyrtková - 1. st., A

Mgr. Daniela Tesarčíková - Č,Vl,

Mgr. Alena Matuszná - Vv

Jelizaveta Dlhopolčková - R

Mgr. Krystyna Čmielová - Aj

Mgr. Lucie Sikorová


Asistent pedagoga:

Simona Szurmanová

Kateřina Dragonová

Monika Szotkovská

Martina Martynková

Silvie Pietrová

Michaela Suchoňová


Vychovatelky ŠD:

Jana Muchová

Lucie Byrtusová

Mgr. Jana Szkanderová

Barbora Dragonová

Natálie Gorzolková


Školní psycholog: Mgr. Alice Mizia


Výuka náboženství:

Mgr. Agáta Bezděková - katolické

Ivona Szkanderová - evangelické

Hana Martýnková - evangelické


NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:


správní zaměstnanci

Ing. Jiřina Olšanská - účetní

Jana Suzsková - sekretářka

Jana Byrtusová - školnice

Anna Szlibnerová - uklízečka

Irena Kubíková - uklízečka

Jiřina Walková - uklízečka

Jaroslava Pyszková - uklízečka


školní jídelna

Bronislava Labajová - vedoucí školní jídelny

Věra Bocková - kuchařka

Anna Bojková - kuchařka

Pavla Sikorová - kuchařka

Monika Wroblová - kuchařka

Pavlína Jaszowská - kuchařka


údržba

Roman Bocek - údržbář

Bronislav Bocek - údržbář