Základní informace

Základní informace

Základní informace o Masarykově ZŠ Návsí k začátku školního roku 2022/2023:


Počet žáků na škole: 403


PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:


Vedení školy:

ředitel školy:Mgr. Vladimír Šnajdr

zástupce ředitele:RNDr. Vladimíra Padyšáková

výchovná poradkyně: Mgr. Simona Solowská


kontakt: mzsnavsi@seznam.cz


Třídní učitelé: 1. stupeň

  1. A Mgr. Marcela Mrvečková

1. B Mgr Marcela Čmielová

  1. A Mgr. Marta Černá

2. B Mgr. Ivana Lewinská

3. A Mgr. Lýdie Bojková

3. B Mgr. Miroslava Siudová

4. A Mgr. Soňa Sikorová

4. B Mgr. Pavlína Byrtusová

5. A Mgr. Lucie Ondrúšková

5. B Mgr. Lucie SikorováTřídní učitelé: 2. stupeň

6.A Mgr. Petra Pyszková - M, Vv

6. B Mgr. Jana Raszková - A

7. A Mgr. Martin Sikora - M,Tv,Pč,Inf

7. B Mgr. Petr Majetný - D,Ov,Tv,

8. A Mgr. Tereza Popyková - Č, Hv

8. B Mgr. Markéta Poloková - A,D

9. A Mgr. Daniela Tesarčíková - Č, A

9. B Mgr. Michal Honus - Z,Tv


Netřídní učitelé:

Mgr. Pavel Stopa - 1. st., Inf

Mgr. Dominika Muchová - 1. st. - A

Mgr. Erika Martynková - 1.st. - A, Č, PI

Mgr. Nikol Kantorová - F, Př, Z, Hv

Mgr. Alena Matuszná - Vv

Jelizaveta Dlhopolčková - R

Mgr. Renata Štíhlová - F, Ch, Rv, Pč


Asistent pedagoga:

Bc.Simona Szurmanová

Martina Martynková

Silvie Pietrová

Kateřina Dragonová

Bc. Barbora Dragonová

Lenka Niedobová

Monika Zemanová


Vychovatelky ŠD:

Bc. Lucie Byrtusová

Mgr. Jana Szkanderová

Bc.Barbora Dragonová

Bc.Natálie Gorzolková

Jana Muchová Jamaa


Školní psycholog: Mgr. Alice Mizia


Výuka náboženství:

a) katolické: R. Drobisz, L. Samcová

b) evangelické: I. Szkanderová


NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:


správní zaměstnanci

Ing. Jiřina Olšanská - účetní

Jana Suzsková - sekretářka

Jana Byrtusová - školnice

školní jídelna

Bronislava Labajová - vedoucí školní jídelny

Věra Bocková - kuchařka

Anna Bojková - kuchařka

Pavla Sikorová - kuchařka

Monika Wroblová - kuchařka

Pavlína Jaszowská - kuchařka


údržba

Roman Bocek - údržbář

Bronislav Bocek - údržbář