Základní informace

Základní informace

Základní informace o Masarykově ZŠ Návsí k začátku školního roku 2019/2020:


Počet žáků na škole: 402


PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:


Vedení školy:

ředitel školy:Mgr. Vladimír Šnajdr

zástupce ředitele:RNDr. Vladimíra Padyšáková

výchovná poradkyně: Mgr. Simona Solowská


kontakt: mzsnavsi@seznam.cz


Třídní učitelé: 1. stupeň

1. A Mgr. Soňa Sikorová

1. B Mgr. Pavlína Byrtusová

2. A Mgr. Marcela Mrvečková

2. B Mgr. Marie Pavlíková

3. A Mgr. Erika Martynková

3. B Mgr. Marta Černá

4. A Mgr. Lydie Bojková

4. B Mgr. Ivana Levinská

5. A Mgr. Eva Chylová - 1. st., A, Hv

5. B Mgr. Miroslava Siudová


Třídní učitelé: 2. stupeň

6. A Mgr. Eva Škulcová - Př,Ch,Rv

6. B Mgr. Michal Honus - Z,Tv

7. A Mgr. Petra Pyszková - M,Vv

7. B Mgr. Renata Štíhlová - F,Ch,Pč

8. A Mgr. Martin Sikora - M,Tv

8. B Mgr. Petr Majetný - D,Ov,Tv

9. A Mgr. Tereza Popyková - Č,Ov

9. B Mgr. Markéta Poloková - A,Vv


Netřídní učitelé:

Mgr. Pavel Stopa - 1. st., Inf

Mgr. Kateřina Bloudková - M, Č

Ing. Zuzana Adámková - A

Mgr. Jelizaveta Dlhopolčková - R, Vv


Asistent pedagoga:

Simona Szurmanová

Kateřina Dragonová

Monika Szotkovská

Martina Martynková


Vychovatelky ŠD:

Jana Muchová

Lucie Byrtusová

Mgr. Jana Szkanderová

Barbora Dragonová

Michaela Suchoňová


Školní psycholog: Mgr. Alice Mizia


Výuka náboženství:

Mgr. Agáta Doležalová

Ivona Szkanderová

Hana Martýnková


NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:


správní zaměstnanci

Ing. Jiřina Olšanská - účetní

Jana Suzsková - sekretářka

Jana Byrtusová - školnice

Anna Szlibnerová - uklízečka

Irena Kubíková - uklízečka

Jiřina Walková - uklízečka

Jaroslava Pyszková - uklízečka


školní jídelna

Bronislava Labajová - vedoucí školní jídelny

Věrka Bocková - kuchařka

Anna Bojková - kuchařka

Jana Geršlová - kuchařka

Monika Wrabelová - kuchařka

Pavlína Jaszowská - kuchařka

údržba

Roman Bocek - údržbář

Bronislav Bocek - údržbář