Důležitá sdělení

AKTUÁLNĚ k situaci s Covidem-19

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Výuka, školní družina a školní stravování od 1. 9. 2021 budou organizovány v normálním režimu. (S úpravami obvyklými na začátku školního roku a za respektování některých dosud platných hygienických opatření)


V platnosti zůstávají tato hygienická opatření:

 1. Roušky či respirátory na chodbách, šatnách a WC pro všechny žáky

 2. Časté větrání

 3. Přestávky pouze ve třídách, možná pouze cesta na WC a zpět

 4. Dezinfekce rukou při příchodu do školy a po WC

 5. Dezinfekce rukou v ŠJ

 6. Zákaz pohybu cizích osob v budově. (Vyčkat na příchod pracovníka školy.)

Testování žáků: proběhne formou rychlého antigenního testu (POC)

 • Testování žáků proběhne ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. vždy v 8.00 ve třídě.

 • První testování 1.tříd proběhne až ve čtvrtek 2. 9. O případných dalších termínech rozhodne vláda dle vývoje situace.

 • Testování začne již v ranní ŠD od 7:00. Žáci absolvují ranní ŠD s nasazenou rouškou či respirátorem.


Testovat se nebudou:

 1. Žáci, kterým uplynulo 14 dní od dokončení očkování

 2. Žáci, kteří doloží, že prodělali covid-19 a jsou dosud v ochranné lhůtě 180 dní od první pozitivity.

 3. Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží laboratorně provedeným testem ne starším 7 dní v případě RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Nebo 72 hodin v případě POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.


Žáci, kteří se nepodrobí testování budou povinni nosit po celou dobu výuky respirátor či jiný ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku.

Dítě s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce připuštěno.

Důvodem je snížení rizika nákazy ve školách. Ve třídách se setkává velké množství dětí, které přicházejí z různých prostředí zejména v souvislosti s návratem z prázdninových cest. Nákaza se tak může snadno šířit a děti kromě sebe navzájem mohou nakazit i své rodiny a blízké. Díky testování se toto riziko značně snižuje.


V Návsí 27. 8. 2021 Mgr. Vladimír Šnajdr, ředitel školy


Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji na

pondělí a úterý 29.-30. 6. 2020 ředitelské volno.

Odůvodnění:

Ředitelství Masarykovy ZŠ v Návsí, po projednání se zřizovatelem, z důvodu rekonstrukčních prací v prostorách školy vyhlašuje ředitelské volno.

V Návsí 15. 6. 2020

Mgr. Vladimír Šnajdr

ředitel školy

Londýn 2020 - informace zde.

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ:

Akce „VÍTÁNÍ JARA“ - 19. 3. a NOC S ANDERSENEM - 20. 3. jsou za současné situace ZRUŠENY!!!

Vážení rodiče, důležité informace k GDPR čtěte prosím zde. Základní vysvětlení toho, co se rozumí osobním údajem ve škole a s ním souvisejícím souhlasem s jeho zpracováním, najdete tady.

Oznámení o zákazu používání mobilních zařízení ve škole žáky zde.

Výzva rodičům - dg B85

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o správném postupu při výskyty vší u Vašeho dítěte. Zároveň Vás žádáme o včasné nahlášení výskytu vší a přerušení docházky Vašeho dítěte do školy po dobu výskytu vší či hnid. Jen tak budeme schopni výskyt tohoto problému omezit!

Věnujte tomuto sdělení zvýšenou pozornost:

 • z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění zvané pedikulóza,

 • při zjištění vší u dítěte, tedy infekčního onemocnění, je rodič povinen tuto skutečnost nahlásit ve škole a ve všech dalších kolektivech, kde se dítě pohybovalo

 • škola je povinna o výskytu vší informovat ostatní rodiče,

 • dítě nesmí navštěvovat dětské kolektivy do doby, než budou odstraněny živé vši či živé hnidy (ty jsou vzdálené od pokožky cca do 1 cm) , dále pak je na místě provádět pravidelnou kontrolu ve vlasaté části hlavy v intervalu 2 dnů cca 3 týdny,

 • současně s likvidací vší je třeba také vyprat ložní prádlo, oblečení, event. čepice, čelenky do vlasů apod.,

 • přípravky proti vším jsou k dostání bez lékařského předpisu v lékárnách, musí se použít opakovaně, protože nehubí živé hnidy, pouze vši,

 • v případě dětí, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes upozornění školního zařízení, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.


Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy povinen sledovat i výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně odvšivení dítěte specifickým k tomuto účelu určeným registrovaným léčivým přípravkem.

UPOZORNĚNÍ:

Po ukončení léčby rodiče žáka doloží potvrzení o bezinfekčnosti vystavené ošetřujícím lékařem (postačí v ŽK).