Důležitá sdělení

AKTUÁLNĚ k situaci s Covidem-19


Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice. 9. září to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a apeloval na dodržování pravidla 3R

Roušky, Rozestupy, Ruce.


Nemělo by se to týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to znamenat nošení roušek uvnitř škol, kde se setkávají žáci a vyučující celé školy. To znamená na chodbách a v podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře, a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód,“ řekl ministr Plaga.

Roušky budou mít žáci i v jídelně, před jídlem si je u stolu sundají, po jídle zase nasadí.


V Návsí 10.9. 2020 Vladimír Šnajdr, ředitel školy


Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji na

pondělí a úterý 29.-30. 6. 2020 ředitelské volno.

Odůvodnění:

Ředitelství Masarykovy ZŠ v Návsí, po projednání se zřizovatelem, z důvodu rekonstrukčních prací v prostorách školy vyhlašuje ředitelské volno.

V Návsí 15. 6. 2020

Mgr. Vladimír Šnajdr

ředitel školy

Londýn 2020 - informace zde.

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ:

Akce „VÍTÁNÍ JARA“ - 19. 3. a NOC S ANDERSENEM - 20. 3. jsou za současné situace ZRUŠENY!!!

Vážení rodiče, důležité informace k GDPR čtěte prosím zde. Základní vysvětlení toho, co se rozumí osobním údajem ve škole a s ním souvisejícím souhlasem s jeho zpracováním, najdete tady.

Oznámení o zákazu používání mobilních zařízení ve škole žáky zde.

Výzva rodičům - dg B85

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o správném postupu při výskyty vší u Vašeho dítěte. Zároveň Vás žádáme o včasné nahlášení výskytu vší a přerušení docházky Vašeho dítěte do školy po dobu výskytu vší či hnid. Jen tak budeme schopni výskyt tohoto problému omezit!

Věnujte tomuto sdělení zvýšenou pozornost:

  • z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění zvané pedikulóza,
  • při zjištění vší u dítěte, tedy infekčního onemocnění, je rodič povinen tuto skutečnost nahlásit ve škole a ve všech dalších kolektivech, kde se dítě pohybovalo
  • škola je povinna o výskytu vší informovat ostatní rodiče,
  • dítě nesmí navštěvovat dětské kolektivy do doby, než budou odstraněny živé vši či živé hnidy (ty jsou vzdálené od pokožky cca do 1 cm) , dále pak je na místě provádět pravidelnou kontrolu ve vlasaté části hlavy v intervalu 2 dnů cca 3 týdny,
  • současně s likvidací vší je třeba také vyprat ložní prádlo, oblečení, event. čepice, čelenky do vlasů apod.,
  • přípravky proti vším jsou k dostání bez lékařského předpisu v lékárnách, musí se použít opakovaně, protože nehubí živé hnidy, pouze vši,
  • v případě dětí, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes upozornění školního zařízení, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.


Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy povinen sledovat i výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně odvšivení dítěte specifickým k tomuto účelu určeným registrovaným léčivým přípravkem.

UPOZORNĚNÍ:

Po ukončení léčby rodiče žáka doloží potvrzení o bezinfekčnosti vystavené ošetřujícím lékařem (postačí v ŽK).