LondýN 2020

Milí žáci a rodiče,

náš pobyt v Londýně a okolí je díky současné situace bohužel neuskutečnitelný. Pokud si pamatujete, před uzavření školy jsem Vás ujišťoval, že vše určitě brzy pomine a náš školní „trip“ se uskuteční. Jedinou výjimkou by mohlo být nařízení vlády či ministerstva školství týkající se dlouhodobého uzavření škol. Tak se také stalo.

Nicméně, vím, že většina z Vás se na pobyt v Anglii těšila, jednak z důvodů poznání památek a jiné kultury, jednak z důvodu vyzkoušet si na vlastní kůži život v anglické rodině a hlavně používat angličtinu v anglicky mluvící zemi. Rovněž zážitky při našem společném putování by mohly být vzpomínkami na celý život. Předešlé generace našich bývalých žáků, které absolvovaly tento pobyt v minulých letech, by o tom mohly povídat. A poněvadž i já a mí kolegové chceme Vám vaši touhu splnit, tak to stále nevzdáváme.

Po konzultaci se zástupci cestovní kanceláře Grand Travel, která nám pomáhá při organizaci pobytu, nyní jsou možné dvě následující varianty:

1. Úplné zrušení zájezdu, kdy stornovací poplatek bude činit 1 000 Kč na žáka. Nikam se nejede.

2. Přesunout pobyt na druhou polovinu listopadu 2020 (pravděpodobný termín 16. – 20. 11), či o něco pozdější v listopadu, či počátkem prosince. Výhoda je, že bychom viděli začínající výzdobu vánočního Londýna.

Co se současných žáků devátého ročníku týče, budou již sice na středních školách. Já bych je však prostřednictvím naší školy omluvil a rozeslal omluvenky na střední školy, kde budou působit. Jednoduše řečeno, mohou jet s námi a budeme rádi, když to tak bude.

Takže milí žáci a rodiče, žádám Vás, abyste si společně doma sedli a prodiskutovali následující dvě možnosti. Variantu, kterou zvolí většina z Vás, budeme realizovat. Prosím o zaslání zpětné vazby od každého nejpozději do čtvrtka 26. března 2020 na mail: vlada.snajdr@seznam.cz , kde vždy uvedete své jméno, jméno žáka a zvolenou variantu.

Např: Petr Novák – zákonný zástupce, Markéta Nováková- žákyně, volíme variantu 2 - přesunutí na listopad.

Případné dotazy na tel. 605761182.

Vím, že rozhodování to nebude věru lehké. Sami však vidíte, že hledáme možnosti, abychom „English trip“ uskutečnili. Nyní je to již na Vás rodičích a žácích. Jak rozhodne většina, tak to bude.

Pěkný den a ať se daří.

Vladimír Šnajdr